Ajutorul de înmormântare este mai mare în anul 2024! Cum se pot încasa banii

Ajutorul de înmormântare este mai mare în anul 2024! Banii se pot încasa mai ușor în acest an. Iată ce acte sunt necesare pentru acest ajutor, dar și ce a transmis Guvernul României!

Cetățenii români vor primi un sprijin financiar sporit pentru cheltuielile de înmormântare de la stat în acest an. Iată care sunt demersurile necesare pentru a accesa acest ajutor!

Valoarea ajutorului de înmormântare în anul 2024

Începând cu 1 ianuarie 2024, Guvernul României a decis să majoreze suma destinată ajutorului de înmormântare, oferind astfel un suport adițional pentru familiile care întâmpină dificultăți financiare. Suma alocată pentru acest tip de ajutor a fost majorat cu 778 de lei.

Pentru a beneficia de acest ajutor este necesară depunerea unei cereri la care se atașează certificatul de deces. Este important ca familiile să inițieze această solicitare, având în vedere că fondurile nu sunt distribuite în mod automat.

În urma decesului unei persoane asigurate sau pensionare, suma alocată ajutorului de deces a fost majorată de la 6.789 de lei la 7.567 de lei. Pentru decesul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, suma stabilită este de 3.784 de lei.

Ajutorul de deces se eliberează în termen de trei zile de la cerere către o singură persoană eligibilă, care poate fi soțul sau soția supraviețuitoare, un copil, un părinte, tutore, curator sau oricare altă persoană care prezintă documentație justificativă că a suportat costurile legate de deces.

Ce documente sunt necesare pentru ajutorul de înmormântare

Documentele necesare pentru obținerea ajutorului de înmormântare în anul 2024 sunt următoarele:

-cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

-certificat de deces, în original și copie;

-act de identitate al solicitantului, în original și copie;

-acte de stare civilă ale solicitantului, care să ateste gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar, în original și copie;

-dovezi că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, în original și copie;

-alte documente specifice, în funcție de situație.

Totodată, începând cu luna septembrie a anului 2024, pe baza noii legislații privind pensiile (Legea 360/2023), ajutorul de deces va fi disponibil și pentru persoanele care au contribuit cel puțin șase luni anterior decesului, fără a se lua în considerare durata totală a contribuțiilor, precum și în situația decesului individului aflat în concediu pentru îngrijirea copilului.

O schimbare semnificativă adițională constă în introducerea opțiunii de a efectua plata ajutorului de deces prin transfer bancar, începând cu data de 1 septembrie 2024. Această ajustare permite acordarea sprijinului financiar nu numai persoanelor fizice, ci și companiilor, cu condiția ca acestea să prezinte dovezi ale acoperirii costurilor generate de deces, conform playtech.ro.

Admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *