Cât costă divorțul la notar în 2024. Ce acte trebuie să depui

Desfacerea căsătoriei poate avea loc la notar, pe cale amiabilă și consensuală. Aceasta este o procedură simplă și rapidă, chiar și dacă la mijloc există copii, dacă ambii soți se pun de acord asupra unor aspecte. Dar cât costă divorțul la notar în 2024?

Acte necesare la divorț

În procesul de desfacere a căsătoriei, depunerea cererii de divorț necesită respectarea unor pași și furnizarea anumitor acte.

Cererea de desfacere a căsătoriei trebuie însoțită de o serie de documente esențiale:Certificatele de naștere ale soților;Actele de identitate ale soților;Certificatele de naștere ale copiilor minori, acolo unde este cazul;Certificatul de căsătorie emis de autoritățile române, în original.

Notarul public, în exercitarea atribuțiilor sale conform Legii nr. 36/1995, are o competență generală teritorială, dar și o limitare excepțională determinată de lege.

Astfel, cererea de divorț se depune la notarul public din circumcripția Judecătoriei unde s-a încheiat căsătoria sau unde se află ultimul domiciliu comun al soților.

Ultimul domiciliu comun este definit ca fiind ultima locuință comună, iar acest fapt poate fi demonstrat cu acte de identitate sau cu o declarație corespunzătoare.

Depunerea cererii de divorț se face personal de ambii soți sau, în cazul în care unul dintre ei nu poate fi prezent, o persoană imputernicită poate prezenta o procură specială autentificată.

Cererea de divorț trebuie redactată în scris în fața notarului, fie de către ambii soți, fie de persoanele imputernicite.

Aceasta trebuie să fie însoțită de copii ale actelor de identitate ale soților, certificatele de naștere ale acestora și ale copiilor minori rezultați din căsătorie sau din afara căsătoriei, precum și certificatul de căsătorie în original, pe care notarul îl va reține până la eliberarea certificatului de divorț.

Cererea de divorț trebuie să conțină, printre altele:

Numele de familie pe care îl vor purta fiecare dintre soți după divorț;

În cazul copiilor minori, detaliile legate de exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, locuința copiilor după divorț, modalitățile de menținere a legăturilor dintre părintele separat și copii, precum și contribuția părinților la cheltuielile privind creșterea și educația copiilor.

Aceste aspecte vor fi transpuse într-un acord parental, care devine titlu executoriu conform articolului 101 din Legea nr. 36/1995.

Cât costă divorțul la notar în 2024

Cererea de divorț administrativă este depusă în scris, semnată personal de ambii soți în fața ofițerului stării civile.

Printre documentele solicitate se numără certificatele de naștere și de căsătorie, în original și copie, precum și documentele de identitate, tot în original și copie.

Procedura implică o taxă stabilită de autoritatea locală, de obicei între 500 și 600 de lei. Procedura administrativă se referă exclusiv la divorț, fără a include partajarea bunurilor comune, care poate fi realizată ulterior.

Divorțul la notar este o opțiune viabilă doar dacă soții ajung la un acord asupra tuturor aspectelor desfacerii căsătoriei.

Costurile divorțului la notar variază în funcție de tariful practicat de fiecare birou notarial.

O separare pe cale amiabilă la notariat poate începe de la 700 de lei, însă divorțul cu copii minori implică proceduri suplimentare și, în mod obișnuit, costuri mai ridicate.

Admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *