Ce trebuie să punem în pragul casei de Buna Vestire? Acest obicei ne apără de boală şi catastrofe –

Buna Vestire este sărbătoarea în care creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Fecioară Maria, mai exact ziua în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit acesteia că-l va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Din acest motiv, credincioșii țin cont de mai multe tradiții și obiceiuri care să îi ferească de boală și catastrofe, dar și care să le aducă spor în gospodărie.

Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire

Buna Vestire este sărbătorită anual la data de 25 martie, iar în anul 2024, această zi pică lunea și este trecută în calendarul creștin ortodox cu o cruce roșie, ce arată importanța pe care aceasta o are. Această sărbătoare este considerată una dintre cele mai importante cinstiri ale Fecioarei Maria, fiind amintit momentul în care Arhanghelul Gavriil i s-a arătat acesteia pentru a îi da vestea că îl va purta în pântece pe Fiul lui Dumnezeu.

Cum această sărbătoare are o importanță foarte mare pentru creștini ortodocși, aceștia urmează mai multe tradiții și obiceiuri care să îi protejeze și să le aducă spor în casă.

Creștinii pun în această zi sfântă sare și pâine în pragul casei drept hrană pentru îngeri, astfel încât aceștia să aducă asupra gospodăriei ocrotire și să îi ferească pe cei ce locuiesc acolo de boală şi catastrofe. La data de 25 martie 2024, de Buna Vestire, oamenii sunt încurajați să nu se certe, deoarece acesta reprezintă un păcat, iar cei ce nu vor ține cont de acest lucru vor avea parte de necazuri pe tot parcursul anului.

Buna Vestire este cunoscută în anumite zone ale României sub denumirea de Blagoveştenia sau Ziua Cucului, deoarece este prima dată pe anul 2024 când aceasta cântă. Se consideră că această pasăre aduce în viața oamenilor vești bune, iar de Buna Vestire, credincioșii trebuie să aștepte cântecul acestei păsări cu stomacul plin și cu buzunarele pline de bani, pentru ca avuția și bucuria să fie prezentă în viața lor pe parcursul anului.

Deși cucul poate să aducă noroc și avuție oamenilor, dacă creștinii nu au mâncat înainte să îi audă cântecul sau sunt posomorâți, atunci e semn rău, iar lucrurile nu o să meargă așa cum își doresc aceștia. Se spune că în această zi sfântă oamenii ce merg la pește nu trebuie să arunce mămăligă în apă, deoarece astfel vor atrage moartea peștilor, potrivit ziarulunirea.ro.

Rugăciunea pe care este bine să o rostim de Buna Vestire

Buna Vestire este o sărbătoare închinată Fecioarei Mariei, ce amintește de momentul în care aceasta a primit vestea că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Iată care este rugăciunea făcătoare de minuni pe care trebuie să o rostim de Buna Vestire, pentru a o cinsti pe Sfânta Maria.

„O, Preasfântă Născătoare de Dum­ne­zeu, Fecioară stăpână, tu ești mai înaltă și mai presus decât îngerii și arhanghelii.

Și ești mai cinstită decât toa­tă făptura. Ești mirarea cea mare a în­ge­ri­lor, propovăduirea prorocilor, po­doa­ba cea aleasă a arhanghelilor. Ești întă­rirea cea tare a mucenicilor, lauda cea preamărită a apostolilor, povățuitoa­rea cea tare a călugărilor.

Ești înfrânarea cea tare a postitorilor, curăția și slava fecioa­re­lor, veselia cea lină a mai­ci­lor. Ești în­țe­lep­ciunea și învățătura prun­ci­lor, câr­muitoarea săracilor și a vădu­velor. Ești îmbrăcăminte celor goi, sănă­tate celor bolnavi, izbăvire celor ro­biți.

Tu ești liniște celor de pe mare, liman bun celor înviforați, povățuitoare ne­os­te­nită ce­lor rătăciți, mergere ușoară celor călă­tori, odihnă bună celor oste­niți, aco­pe­rământ și scăpare celor asu­priți.

Tu ești nădejde celor fără de nădejde, ajută­toare celor lipsiți. Celor săraci bo­găție neîmpuținată, celor întristați de-a pururea mângâiere, celor pe care nu-i iubește nimeni iubire cu smerenie. Le ești ce­lor păcătoși mântuire către Dum­­ne­zeu, tuturor creștinilor ocrotire tare, a­ju­tătoare nebiruită și folo­sitoare. Prin tine, Cel nevăzut S-a făcut văzut. Aducem rugăciune ție noi, robii tăi, Doamna noastră.

O, preamilostivă împărăteasa a Luminii ce­lei înțelegă­toare și preamărită, tu ai născut pe Împăratul nostru, Hristos Dumnezeu. Cel ce dă viață tuturor. Ești slăvită de cele cerești, minte înge­rească, stea cu totul luminoasă și mai sfântă decât toți sfinții. Ești împărăteasa împăraților, Stăpâna tu­turor făpturilor, Fecioară încuviințată de Dumnezeu, Mireasă nestricată, pa­lat al Preasfân­tului Duh, tron de foc al Împăratului celui nevăzut, chivot ce­resc, purtător al Cuvântului lui Dumnezeu, căruța cea în chipul focului.

Tu ești odihna Dumne­zeului celui viu, zămislirea negrăită a tru­pului lui Hristos, cuibul Vulturului ce­resc, turtureaua cea cu bună glă­suire, porumbița cea preabună, lină și fără de răutate. Maică iubitoare de fii, adân­cul milelor, picătura care risipești mâ­nia lui Dumnezeu, adâncimea cea ne­mă­surată, taina cea negrăită, minu­nea cea neștiută, minune nespusă. Bi­serică nefăcută de mână omenească a Însuși Împăratului tuturor veacuri­lor, ești tămâia cea cu bun miros, veșmânt cinstit, porfiră de Dumnezeu țesută. Amin!”.

Admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *