Rugăciune în Lunea Mare. Se rostește azi!

Rugăciune în Lunea Mare

Rugăciune în Lunea Mare – Potrivit rânduielii bisericii, în prima zi din Săptămâna Patimilor, Lunea Mare se face pomenirea lui Iosif, fiul patriarhului Iacob și a smochinului neroditor.

Rugăciune în Lunea Mare – De asemenea, credincioșii trebuie că citească rugăciunea de mai jos…Se începe curățenia de Paște

În această zi se începe curățenia de Paște, se scoate totul afară și se aerisește bine casa, în credința că vor ieși toate relele. De asemenea, tradiția spune să se văruiască și să se spele totul.

Iată și rugăciunea care se citește azi!

Rugăciune în Lunea Mare – “O, Veșnice Dumnezeule, Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă și mare smerenie a inimii mele, cunosc și mărturisesc că greșesc în toate zilele, dumnezeieștii tale dragoste. Pentru acesta astăzi, că este luni și începutul săptămânii, cer să-mi lași toate păcatele și să mi le ierți, rugându-mă cu smerenie milostivirii Tale, celei mari, să-mi dai har, ca să pun început bun, să port grija și să ostenesc pentru sufletul meu, pentru care ai petrecut atâtea osteneli și ispite la Sfânta Ta răstignire, ca să mântuiești zidirea Ta.

Și te rog, Dumnezeul meu și Ziditorul meu, să mă îndreptezi de astăzi înainte spre bine, până la sfârșitul vieții mele, întru cinstea și mărirea împărăției Tale și pentru mântuirea mea. O, Doamne! Astăzi îți dau sufletul și trupul meu și voința mea, rugându-Te să fie voia Ta în mine precum îți place. Dă-mi îngăduiala să pot răbda și mă pedepsește aici întru această lume, după mila Ta, iar nu în cealaltă viață. Și iartă pe cei vii și pe cei morți după rugăciunile Sfintei Tale Biserici și mă învrednicește pe mine și pe ceilalți să ne bucurăm de mărirea ta în Rai.

La acesta pun mijlocitor pe Sfinții Tăi îngeri, către care zic: O, cerești slujitori și slugi ale lui Dumnezeu! păzitori ai oamenilor și vrăjmași ai duhurilor rele, ma închin vouă, fericite duhuri, și mă bucur de mărirea voastră, căci pururea stați neadormiți întru voințele Dumnezeului nostru cu multă grijă și credință; voi pururea căutați și nu dormiți, pururea slujiți și nu osteniți, pururea luptați și pururea biruiți și nu este altă grija voastră, fără numai să depărtați pe cel rău de la zidirea lui Dumnezeu.

Rugăciune în Lunea Mare – O, binecuvântați păzitori ai oamenilor! mă închin vouă și vă mulțumesc pentru ajutorul cel de toate zilele ce ne dați, pentru povățuirea ce ne faceți, pentru darul ce-l cereți adesea de la Dumnezeu pentru noi și deosebi vă binecuvântez pentru grija ce aveți de mine, nevrednicul și păcătosul. O, Sfinte îngere, păzitorul sufletului meu, și voi Sfinților Arhangheli Mihaile și Gavrile, nu va scârbiți de mine, nici mă lăsați pustiu, ci mă păziți ziua și noaptea până îmi voi da cu pocăință sufletul în mâinile lui Dumnezeu, Ziditorul meu, măcar că eu nu vă ascult, nici primesc lumânările și povățuirile ce îmi faceți pentru folosul meu.

Încă vă rog să aveți grija sufletului meu și să opriți puterea vrăjmașului, pentru ca să nu mai greșesc de acum înaintea Dumnezeului meu; și mă învredniciți să vă văd la moartea mea și să stați împrejurul meu și să duceți în ceruri sufletul meu ca să se închine măririi lui Dumnezeu și să vadă bucuria Sfinților Lui pentru ca să am pricina să vă mulțumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce ați avut-o pentru mine și să vă spun binele vostru cu glas neîncetat în vecii vecilor.

Amin”.

Admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *